CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamisk simulering av flytbro. Modellförsök kontra numerisk modell

Jan Bergstrand (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Frank Vondrak (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988. - 55 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-06.
CPL Pubid: 23947

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 88:6