CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wishful and pragmatic selection of environmental performance indicators for Design for Environment

Sandra Häggström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Raul Carlson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers))
Proceedings of the Seventh International Conference on EcoBalance, Nov 14-Nov 16, 2006, Tsukuba, Japan (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-12-06.
CPL Pubid: 23944