CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transparent translation of design data to environmental impact data

Sandra Häggström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Raul Carlson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Karolina Flemström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers))
Proceedings of the LCE 2006 Conference, May 31 - June 2, 2006, Leuven, Belgium (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-06.
CPL Pubid: 23943