CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Safety Science Special Issue on Cycling Safety

Marco Dozza (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ; Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Arend Schwab ; Fred Wegman
Safety Science (0925-7535). (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-13.
CPL Pubid: 239416

 

Institutioner (Chalmers)

SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum
Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Annan teknik
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur