CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transparent handling of emission trading data according to EU Emission Trading Scheme (ETS)

Karolina Flemström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Johan Tivander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-06. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23940