CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Restraining forces preventing twist in the in-service conditions in timber studs

Magnus Bäckström (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad) ; Marie Johansson (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad) ; Robert Kliger (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad)
Proceedings of the Second International Conference of the European Society for Wood Mechanics, Vol. 1 (2004), p. 127-132.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2394

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur