CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From formulation to appropriation: The importance of communication in strategy design and implementation

Johan Björnström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Construction in the XXI Century: Local and global challanges edited by Roberto Pietroforte, Enrico De Angelis and Francesco Polverino (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-06.
CPL Pubid: 23936

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur