CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamisk FEM-analyse av sidekollisjon på personbil

Tor Bjerkestrand (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Petter Alexander Vistnes (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. - 76 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-06.
CPL Pubid: 23933

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 89:11