CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

All-optical modulation in dye-doped nematic liquid crystal photonic bandgap fibers

T.T Alkeskjold ; J Laegsgaard ; A. Bjarklev ; David S. Hermann (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; J. Anawati ; J. Broeng ; J Li ; S.T. Wu
Optics Express Vol. 12 (2004), 24, p. 5857-5871.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2393

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur