CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quality assessment of the ecoinvent and SPINE@CPM databases based on the ISO/TS 14048 data documentation format

Ann-Christin Pålsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-06. Senast ändrad 2009-02-19.
CPL Pubid: 23929