CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A sustainable HCI knowledge base in progress

Bran Knowles ; Maria Håkansson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers))
Interactions (1072-5520). Vol. 23 (2016), 3, p. 74-76.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-07-12. Senast ändrad 2016-10-07.
CPL Pubid: 239288

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Chalmers infrastruktur