CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Classification of quantum groups and Belavin-Drinfeld cohomologies for orthogonal and symplectic Lie algebras

Boris Kadets ; Eugene Karolinsky ; Iulia Pop (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal of Mathematical Physics (0022-2488). Vol. 57 (2016), 5, p. Art. no. 051707.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper we continue to study Belavin-Drinfeld cohomology introduced in Kadets et al., Commun. Math. Phys. 344(1), 1-24 (2016) and related to the classification of quantum groups whose quasi-classical limit is a given simple complex Lie algebra g. Here we compute Belavin-Drinfeld cohomology for all non-skewsymmetric r-matrices on the Belavin-Drinfeld list for simple Lie algebras of type B, C, and D.Denna post skapades 2016-07-12. Senast ändrad 2016-11-15.
CPL Pubid: 239287

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur