CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementation of integrated environmental information systems

Raul Carlson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Maria Erixon (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Markus Erlandsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Karolina Flemström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Sandra Häggström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Ann-Christin Pålsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Johan Tivander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-06. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23927