CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous-Gradient Plasmonic Nanostructures Fabricated by Evaporation on a Partially Exposed Rotating Substrate

Robin Ogier (Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers)) ; Lei Shao (Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers)) ; Mikael Svedendahl (Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers)) ; Mikael Käll (Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers))
Advanced Materials (0935-9648). Vol. 28 (2016), 23, p. 4658-4664.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: continuous parameter tuning; electron-beam evaporation; gradient metasurfaces; hole-mask colloidal lithography; plasmonic nanostructuresDenna post skapades 2016-07-11. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 239238

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur