CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Normalised immune expression in remission of paediatric ITP

Margareta Jernås ; Frida Strömberg Célind ; Intawat Nookaew (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Karin Mellgren ; Hans Wadenvik ; Bob Olsson
Thrombosis and Haemostasis (0340-6245). Vol. 115 (2016), 6, p. 1229-1230.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-07-11. Senast ändrad 2016-08-30.
CPL Pubid: 239232

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin (GU)
Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi (GU)

Ämnesområden

Klinisk kemi

Chalmers infrastruktur