CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The site manager as an omnious being: Exploring the ‘body’ in embodiment of organizational spaces

Rickard Sandberg ; Martin Löwstedt (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Ani Raiden
EGOS conference, Naples 2016, 6-9 July, Sub-Theme 4: Diversity, Embodiment and Affect (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-07-08. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 239221

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Annan humaniora

Chalmers infrastruktur