CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A CFD approach to evaluate skin friction for coatings with different roughness

Bercelay M. Niebles Atencio (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Meisam Farzaneh (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
18th International Congress on Marine Corrosion and Fouling, Toulon (France), June 2016 (2016)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-07-08. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 239207

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur