CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental management at site and group level

Sandra Häggström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Markus Erlandsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Ellen Riise
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-06. Senast ändrad 2007-08-27.
CPL Pubid: 23920