CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kombinerade transporter mellan Sverige och Västeuropa - modeller för rollfördelning mellan aktörer (Combined Transport Between Sweden and Western Europe - Models of Rolecasting Among Actors)

S. Sjögren ; Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Nordic Network in Logistics papers presented at the 5th NOFOMA congress at the Turku School of Economics and Business Administration, Turku, 10-11 June 1993 / TAIMA, J. (Ed.) p. 283–317. (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2009-03-04.
CPL Pubid: 2392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur