CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SLOPESTAB : A Computer Program for FE-analysis of progressive Failure in Long Slopes

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Matti Koponen ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. - 56 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-06. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23919

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 89:4