CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The reception of lewerentz's work

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
A + U. Architecture and Urbanism (0389-9160). 544, p. 186-195. (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-07-07. Senast ändrad 2016-09-05.
CPL Pubid: 239121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitektur

Chalmers infrastruktur