CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical modelling of hot electron transport in a graded heterojunction diode

Hans Hjelmgren (Institutionen för tillämpad elektron fysik) ; Christopher Snowden
Int. J. Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields Vol. 5 (1992), p. 3-9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-06.
CPL Pubid: 23909

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektron fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur