CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluidized bed combustion of coal and biomass

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Bengt-Åke Andersson (Institutionen för energiomvandling) ; Joakim Vijil (Institutionen för energiomvandling)
Combustion of Tomorrow's Fuels p. 401-410. (1984)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fluidized bed combustuib; Boiler; Fuel


Conference held in Davos, Switzerland, October 1984. Published on behalf of the Engineering Foundation by the American Society of Mechanical Engineers, 1988.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-07-06. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 239088

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)