CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental studies of heat transfer in a circulating fluidized bed boiler

Mohammad Reza Golriz (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
o Proceedings International Conference on Engineering Applications of Mechanics Vol. 3 (1992), p. 164-174.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fluidized bed boiler; Heat transfer


o Venue: Sharif University of Technology, Teheran, Iran Publisher: Sharif University Press, Editor: M.S. Sadeghipour, M.N. Bahadori, A. MeghdariDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-07-06. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 239083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)