CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulations of the capacitance of forward-biased Schottky-diodes

Hans Hjelmgren (Institutionen för teknisk elektronfysik) ; Erik L. Kollberg (Institutionen för teknisk elektronfysik) ; Lennart Lundgren (Institutionen för teknisk elektronfysik)
Solid-State Electronics Vol. 34 (1991), 6, p. 587-590.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-06. Senast ändrad 2010-10-28.
CPL Pubid: 23908

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk elektronfysik (1985-1991)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur