CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption and Oxidation Investigations over Pt/Al2O3 Catalyst: A Microcalorimetric Study

Oana Mihai (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Derek Creaser (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Louise Olsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Catalysts (2073-4344). Vol. 6 (2016), 5, p. Art. no. 73.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The differential adsorption heats of oxygen and NO, as well as catalytic oxidation behavior during NO oxidation and NO2 dissociation reactions over supported Pt-catalysts, were investigated by microcalorimetric measurements. The average heat of adsorption (Delta H) of oxygen ranged from 310 kJ/mol at 200 degrees C to 289 kJ/mol at 400 degrees C. Over this temperature range formation of platinum oxides and coverage dependence caused variations in the apparent heat of adsorption. NO heat of adsorption from 50 to 150 degrees C was near constant with an average value of 202 kJ/mol over the temperature range.

Nyckelord: microcalorimetry, adsorption heat, Pt/Al2O3, NO, NO2 oxidation, Pt dispersionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-07-06. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 239063

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)