CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Modeling of Hot Electrons in n-GaAs Schottky Barrier Diodes

Hans Hjelmgren (Institutionen för tillämpad elektron fysik)
IEEE Trans. Electron Devices Vol. 37 (1990), 5, p. 1228-1234.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-06.
CPL Pubid: 23905

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektron fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur