CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementation of a triangular Reissner-Mindlin plate element

Göran Niklasson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. - 23 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-06.
CPL Pubid: 23903

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 90:11