CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational Fluid Dynamics Simulation for On-chip Cooling with Carbon Nanotube Micro-fin Architectures

Xiao-long Zhong (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
8th IEEE International Conference on Electronic Materials and Packaging (EMAP), December 11–14, 2006, Hong Kong (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 23897

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur