CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmeflödesmätare för mätning av värmebelastning i ugnar

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Lars Strömberg (Institutionen för energiomvandling)
Stockholm : Värmeforsk, 1972.
[Rapport]

The design of a heat flow meter to be used in boiler furnases is described and analysed theoretically.

Nyckelord: Mätinstrument; värmeflöde


Värmeforsk Rapport no 6.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-07-04. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238919

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)