CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Selective ammonia oxidation on multi-layer Cu-SSZ-13/Pt/Al2O3 Monoliths: Impact of top layer

S. Shrestha ; M. P. Harold ; K. Kamasamudram ; A. Kumar ; Kirsten Leistner (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Louise Olsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Catalysis and Reaction Engineering Division 2015 - Core Programming Area at the 2015 AIChE Annual Meeting, Salt Lake City, United States, 8-13 November Vol. 1 (2015), p. 527-530.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-07-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 238884