CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Mechanical Properties of Eutectic Sn-Co-Cu Lead Free Alloy

Cristina Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; L. Liu ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Proceedings of the 1st IEEE CPMT Electronics Systemintegration Technology Conference (ESTC2006), September 5-7, 2006, Dresden, Germany p. 152-160. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2011-01-18.
CPL Pubid: 23888

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur