CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Valence band anticrossing in InP1-xBix

L. Wu ; L. Han ; X. Li ; P. Lu ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Asia Communications and Photonics Conference, ACPC 2015, Hong Kong, 19-23 November (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-07-04.
CPL Pubid: 238855

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur