CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Weak interactions - Editorial overview

Thomas Zemb ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Werner Kunz
Current Opinion in Colloid & Interface Science (1359-0294). Vol. 22 (2016), p. A1-A3.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-07-02.
CPL Pubid: 238807

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur