CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluorescent Analogs of Biomolecular Building Blocks: Design and Applications

Marcus Wilhelmsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; Yitzhak Tor
(2016)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-07-01. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 238794