CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Local Experimentation Plan - Gothenburg. Deliverable 6.1.1 to the OPTICITIES project

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. - 56 s.
[Rapport]

Nyckelord: field trial, methodology, soft mode priority system, traveller information service, multimodalityDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-30.
CPL Pubid: 238704

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur