CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Bone Anchored Hearing Aid - engineering aspects

Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik ; Institutionen för rum och process)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1984. ISBN: 91-7032-135-3.- 66000 s.
[Doktorsavhandling]

This thesis is scanned and saved as a pdf file. For Abstract etc see pdf file

Nyckelord: Bone conduction hearing aidDenna post skapades 2006-12-05. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 23866

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)
Institutionen för rum och process (1900-2003)

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1984-05-18
Tid: 13.00
Lokal: 13.00 Jubileumsklinikens aula, Sahlgrenska sjukhuset
Opponent: Orof Stig Arlinger, Regionssjukhuset Linköping

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 144