CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

History of patenting and IP management: The case of Japan

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management)
Entreprises et Histoire (1161-2770). Vol. 82 (2016), 1, p. 103.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-06-29. Senast ändrad 2017-01-13.
CPL Pubid: 238655

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)