CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kan matematiken hjälpa oss att förstå hur vi blev till?

Can mathematics help us to understand how we were made?

Torbjörn Lundh (Institutionen för matematik)
Nämnaren Vol. 4 (2004), p. 47-52.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Att matematiken är ett viktigt hjälpmedel inom fysik och kemi är välkänt, men även biologin utnyttjar matematiken för att studera komplexa fenomen. En matematisk modell för en viss kemisk process som kallas reaktion-diffusion kan exempelvis antyda hur en zebras ränder skapas. Kanske kan matematiken även hjälpa oss att förstå hur vi själva utvecklas från en enda äggcell till en färdig varelse?Denna post skapades 2006-12-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23865

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur