CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Naturlig geometri

Torbjörn Lundh (Institutionen för matematik)
Popularisering av matematikk, Trondheim, 17-18 November 2003, I. Holden et al. (1503-5336). Vol. 2 (2004), p. 111-119.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Fysiken har under århundraden dragit nytta av matematiken på ett fantastiskt sätt. Kanske är det snart dags för biologin att utnyttja matematikens formskapande förmåga för att förklara det som inte står i generna? Jag kan inte låta bli att fortfarande förundras över tomtenissens schackrutiga färg i Disneyprogrammet som visas på tv varje julafton i Sverige (en nationell tradition som är svår att förklara – speciellt för icke-sekulariserade amerikaner). Att ordning spontant skulle kunna uppstå ur oordning! Ändå är det detta som sker med ett befruktat ägg som under upprepad delning ska bli en ny individ. Vi kommer att titta på geometriska formskapande konstruktioner som uppkommer i naturen, från snöflingor till grodyngel. Vi kommer också att spekulera i om vi behöver uppfinna (eller upptäcka?) en ny sorts matematik för att kunna förstå naturens olika formskapande processer. Jag hoppas också kunna presentera några öppna problem. Bland annat en biogeometrisk fråga som har över 2300 år på nacken.

Nyckelord: Morphogenesis, embryology, wound healing, gradient model, reactino diffusion, BZ-reaction, romanescoDenna post skapades 2006-12-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23863

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur