CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Point spectra of partially power-bounded operators.

Thomas Ransford ; Maria Roginskaya (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal of Functional Analysis (0022-1236 ). Vol. 230 (2006), 2, p. 432-445. .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 23862

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur