CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Turbulenta tider – svenskarnas åsikter om försvaret, Ryssland, NATO och Islamiska staten

Joakim Berndtsson ; Ulf Bjereld ; Karl Ydén (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Ekvilibrium. Ohlsson, Jonas; Oscarsson, Henrik & Maria Solevid (red) p. 239-253. (2016)
[Kapitel]

Situationen i det nordiska närområdet har alltmer utvecklats till ett säkerhetsdilemma. Skall Rysslands offensiva agerande i Östersjöområdet betraktas som ett uttryck för expansionism eller omsorg om Rysslands egen säkerhet? Hur påverkar säkerhetsdilemmat opinionen i frågor kring Nato-medlemskap, oro för utvecklingen i omvärlden, förtroendet för det svenska försvaret samt inställningar till svenskt deltagande i internationella militära insatser mot Islamiska staten/Daesh? Resultaten visar att det skett ett trendbrott i svensk Nato-opinion, anhängarna till ett svenskt medlemskap är för första gången fler än motståndarna. Överhuvudtaget finns det en stämning av ”mer av allt” i svensk säkerhetspolitisk opinion. Trots ökat stöd för Nato-medlemskap vill 60 procent behålla den militära alliansfriheten. Det finns ett ökat stöd för återinförande av allmän värnplikt, deltagande i internationella militära insatser samt prioritering av att värna Sveriges gränser.

Nyckelord: Opinion, Nato, Försvaret, Försvarsmakten,Denna post skapades 2016-06-29. Senast ändrad 2016-06-29.
CPL Pubid: 238608

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för globala studier (GU)
Statsvetenskapliga institutionen (GU)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Statsvetenskap

Chalmers infrastruktur