CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On boundary layers

Hiroaki Aikawa (Institutionen för matematik) ; Torbjörn Lundh (Institutionen för matematik)
Arkiv för matematik Vol. 34 (1996), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23858

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur