CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

USEIT-ADMESH- ADAPTIVE-PLATE En menystyrd preprocessor för angivande av indata till ett adaptivt plattprogram som utnyttjar ADMESH

Axel Nordström (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Hans Gustafsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. - 39 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-05.
CPL Pubid: 23852

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 91:3