CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ammonia addition for NOx reduction in fluidized bed boilers

Lars-Erik Åmand (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
1st European Conference on Industrial Furnaces and Boilers (1988)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Fluidized bed combustion; Emission; Ammonia addition; NO reduction


Lisbon, Portugal Editors: R Collin; W. Leuckel; A. Reis and J. WardDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)