CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamisk stokastisk numerisk analys av vindlastrespons avseende hängbroar i Bergen och över Ångermanälven

Ulrika Wendt (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Tom-Erik Gulliksen
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. - 204 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-05.
CPL Pubid: 23846

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 91:6