CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design, Virtual Reality and Peircean phenomenology

Jean-Marc Orliaguet (Centrum för pedagogisk utveckling)
Proceedings of HCI International 2001 Vol. 1 (2001), p. 574-578.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-05.
CPL Pubid: 23845

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur