CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensitivity Comparison of Time Domain Hybrid Modulation and Rate Adaptive Coding

Li Yan (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Optical fiber communication conference, 2016 p. W1l-3. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We investigate the sensitivities using rate-adaptive coding (RAC), time domain hybrid modulation (TDHM), and their combination. We demonstrate that the sensitivity gains of TDHM and the combination are only marginal, if any, compared to RAC.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-28. Senast ändrad 2017-01-31.
CPL Pubid: 238426

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Adaptive optical networks: Theory and algorithms for system optimization (VR//2012-5280)