CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Emissions from a 165 MWth FBC steam boiler

Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Maria Karlsson (Institutionen för energiomvandling) ; Margareta Mjörnell ; Ulf Hagman ; Carl-Henrik Ling
Wirbelschichtsysteme 1992, VGB-TB214 V28, p. 1-13. (1992)
[Konferensbidrag, övrigt]

Measurements of NO, N2O, SO2 and limestone utilization were measures on a 165 MW boiler as a function of bed temperature, excess air, and molar Ca/S ratio.

Nyckelord: Fluidized bed combustion; Emissions; sulphur capture


VGB Konferenz VGB Technische Vereinigung der Grosskraftwerksbetreiber, Essen, GermanyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 238416

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)