CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Numerical Study of the Press Forming Behavior of Zinc Coated Sheet Steel when Producing Rectangular Shaped Boxes

Lars Bernspång (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kjell Mattiasson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. - 45 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-05.
CPL Pubid: 23838

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 92:6